Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů o nájemci:

Pronajímatel bude zpracovávat osobní údaje Nájemce za účelem:

a) plnění povinností a výkon práv z této smlouvy;

b) plnění právních povinností pronajímatele na základě zvláštních zákonů (fakturace a vedení účetnictví, případně k doložení splnění jiné právní povinnosti správce); a

c) ochrany oprávněných zájmů správce či třetí strany, zejména z důvodu ochrany práv pronajímatele (vymáhání pohledávek, obrana proti možným nárokům nájemce, náhrady škody, vedení databáze zákazníků a jejich kontaktních údajů apod.).

d) zasílání obchodních sdělení.

Pronajímatel bude zpracovávat následující kategorie osobních údajů nájemce:

a) adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefon, adresa.

b) popisné údaje: bankovní spojení.

Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel je oprávněn zpřístupnit či sdělit jeho osobní údaje subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny od pronajímatele požadovat sdělení osobních údajů.

Pronajímatel bude osobní údaje nájemce uchovávat po dobu trvání této smlouvy a 10 let od ukončení této smlouvy, po dobu stanovenou zvláštními zákony, případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či ochranu práv pronajímatele.

Nájemce je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů.

Nájemce je oprávněn požadovat po pronajímateli informace o zpracování svých osobních údajů, které je mu pronajímatel povinen bez zbytečného odkladu předat. Dále je nájemce oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost pronajímatele osobní údaje zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování.

Nájemce svým podpisem potvrzuje, že osobní údaje, které před podpisem této smlouvy pronajímateli poskytl, jsou přesné a úplné a je povinen pronajímatele informovat o jakékoli změně v těchto údajích bez zbytečného odkladu, ode dne, kdy změna nastala.

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít